• 081-38202999
  • 081-38202998
رادیوگرافی‌ پانورامیک‌
(Panoramic)

در این رادیوگرافی نمای کلی از هر دو فک تصویر میشود، و بررسی دندان های نهفته، موقعیت دندان عقل و همچنین ضایعات استخوان فک را امکان پذیر میکند این مرکز مجهز به جدیدترین دستگاه پانورامیک دیجیتال می باشد. که تهیه رادیوگرافی با بالاترین رزولوشن و کمترین دوز تابشی را فراهم میکند.

توموگرافی سه بعدی
(Cone Beam CT)

این روش تصویربرداری تصاویر سه بعدی از دندانها، فکین و صورت را در اختیار دندانپزشک قرار می دهد. زمان اسکن کوتاه تر و دوز تابشی بسیار کمتر از CT پزشکی دارد. در این مرکز CBCT با بالاترین دقت و در دو فیلد تابشی متفاوت تهیه می گردد.

رادیوگرافی بایت وینگ
(Bitewing)

تصاویر بایت وینگ تاج دندان های فک بالا و فک پائین و لبه استخوان فک را نمایش می دهد. تصاویر بایت وینگ برای تشخیص مراحل اولیه پوسیدگی های اینترپروگزیمال و پیش از اینکه از نظر بالینی مشاهده شوند، ارزشمند می باشند.

رادیو گرافی پری اپیکال
(Periapical)

پرکاربردترین‌ رادیوگرافی‌ برای دنداپزشک‌ می‌باشد و به تشخیص‌ پوسیدگی‌ و ضایعات التهابی‌ اطراف‌ ریشه کمک‌ می کند. ‌ در این‌ مرکز، ‌رادیوگرافی‌ پری اپیکال‌ با روش‌ دیجیتال و با استفاده از نگهدارنده‌های سنسور‌ استریل شده ‌ به تکنیک‌ موازی تهیه می‌شود.‌ روش ‌موازی ‌کمترین‌ دیستورشن‌ (بدشکلی) را در تصویر‌ ایجاد می‌کند.

لترال سفالومتری
(Lateral Ceph)

رادیوگرافی‌ لترال سفالومتری معمولاً برای‌ ارزیابی‌ و طرح‌ درمان ارتودنسی تهیه می‌گردد.‌ این رادیوگرافی‌ یک تصویر‌ نیم رخ‌ از استخوان‌های‌ صورت ارائه می‌دهد و در تشخیص‌ ناهنجاریهای‌ دندانی - اسکلتی‌ قبل و حین درمان‌ ارتودنسی‌ کاربرد دارد.

رادیو گرافی اکلوزال
(Occlusal)

این رادیوگرافی‌ منطقه وسیعی ‌از قوس‌ دندانی‌ یک فک‌ را نمایش می‌دهد،‌ با سنسور‌ بزرگ تر ‌و عمود بر رادیوگرافی‌ پری اپیکال تهیه می‌شود و در بررسی موقعیت دندان‌های نهفته و سنگ‌های‌ غده بزاقی‌ کاربرد دارد.

درباره ما

دکتر فاطمه سالمی تحصیلات دندانپزشکی خود را در دانشکده دندانپزشکی همدان به پایان رسانده و رشته تخصصی رادیولوژی دهان، فک و صورت را در دانشکده دندانپزشکی اصفهان گذرانده و بورد تخصصی خود را در سال 88 دریافت نموده است. ایشان هم اکنون بعنوان عضو هیئت علمی در دانشکده دندانپزشکی همدان در زمینه های پژوهشی و آموزشی و اجرایی مشغول به فعالیت می باشد و چندین مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی منتشر کرده است.